Matematika tau plius. 8 klasė. 2 dalis
Vadovėlis
Autoriai
vida meškauskaitė, virginija viniautienė, valdas vanagas, žydrūnė stundžienė, zita mockutė, vladas vitkus, kornelija intienė
Leidykla:
TEV
Leidimo metai:
2018
Apimtis:
176 psl.
ISBN:
978 --609 -433 -261 -6
Tai VIII klasės matematikos vadovėlio „Matematika Tau plius“ antroji dalis. Vadovėlio autoriai – Kornelija Intienė, Vida Meškauskaitė, Zita Mockutė, Žydrūnė Stundžienė, Virginija Viniautienė, Vladas Vitkus ir Valdas Vanagas. Čia aiškinama, kaip spręsti vis sudėtingesnes nelygybes,tarpusavyje susijusius dydžius taikyti darbo uždaviniams spręsti, proporcingumui, grafikams ir lentelėms suprasti. Dar didesnis dėmesys skiriamas perimetrų, plotų, atstumų skaičiavimui, supažindinama su daugybos taisykle, tikimybėmis. Vadovėlis parengtas pagal naujausias programas, todėl papildytas absoliučiosios ir santykinės matavimo paklaidos skaičiavimu.Vadovėlis sukurtas taip, kad juo būtų patogu naudotis, kad skatintų mokinių savarankiškumą, susidomėjimą. Medžiaga pateikiama atverstiniais,kurių kairiajame puslapyje yra teorija, o dešiniajame – tik su ta tema susiję uždaviniai. Teorija parašyta mokiniui, todėl aiškiai ir patraukliai pateikiama per užduotis. Vadovėlis skirtas įvairių gabumų mokiniams, o specialiu ženklu pažymėti loginiai uždaviniai orientuoti į stipresniuosius. Kiekvieno skyrelio pabaigoje yra uždaviniai žinioms įtvirtinti bei pasikartoti.