Matematika tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas
Vadovėlis
Autoriai
žydrūnė stundžienė], [rengė: daiva riukienė
Leidykla:
TEV
Leidimo metai:
2016
Apimtis:
156 psl.
ISBN:
978-609-433-039-1
Vadovėlis parengtas pagal 2011 m. Vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir skirtas trims savaitinėms pamokoms. Jame yra 5 skyriai, kuriuose nagrinėjamos aibės, trupmeniniai skaičiai, laipsniai ir šaknys, logaritmai, sinusai, kosinusai, tangentai, skaitiniai ir raidiniai reiškiniai, taip pat tiesinės, laipsninės, rodiklinės, šaknies, logaritminės bei trigonometrinės funkcijos, lygtys su šaknimis ir moduliais, rodiklinės, logaritminės, trigonometrinės lygtys bei lygčių sistemos. Knygos struktūra jau įprasta dirbantiems pagal serijos „Matematika Tau plius“ vadovėlius: medžiaga pateikiama atverstiniais, kurių kairiajame puslapyje yra teorija, dešiniajame – su ja susiję uždaviniai. Yra skyreliai medžiagai pakartoti, įvairiems uždaviniams spręsti, žinioms pasitikrinti. Stipresnieji mokiniai ras sau atskirą skyrelį. Bendrojo ir išplėstinio kursų vadovėlių turiniai glaudžiai susiję. Taigi po XI klasės pasirinkti išplėstinį kursą nusprendusiam mokiniui neturėtų būti labai sunku.2012 metais paskelbtos informacijos Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje, sąrašo Nr. 43