Matematika tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas. 1 dalis.
Vadovėlis
Autoriai
jūratė gedminienė, [rengė jurga deveikytė, valdas vanagas]
Leidykla:
TEV
Leidimo metai:
2016
Apimtis:
152 psl.
ISBN:
978-609-433-041-4
Naujasis vadovėlis parengtas pagal 2011 m. Vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir skirtas keturioms savaitinėms pamokoms. Pirmoje dalyje yra 4skyriai, kuriuose nagrinėjamos aibės, trupmeniniai skaičiai, šaknys ir laipsniai, logaritmai, sinusai, kosinusai, tangentai, kotangentai, skaitiniai ir raidiniai reiškiniai, taip pat laipsninės, šaknies, rodiklinės bei trigonometrinės funkcijos ir vektoriai. Knygos struktūra jau įprasta dirbantiems pagal serijos „Matematika Tau plius“ vadovėlius:medžiaga pateikiama atverstiniais, kurių kairiajame puslapyje yra teorija, dešiniajame – su ja susiję uždaviniai. Yra skyreliai medžiagai pakartoti, įvairiems uždaviniams spręsti, žinioms pasitikrinti. Stipresnieji mokiniai ras sau atskirą skyrelį „Besidomintiems“.