Literatūra. Vadovėlis 9 kl.
Autoriai
irena kanišauskaitė, nijolė šervenikaitė, alius avčininkas, saulius žukas
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2019
Apimtis:
254 psl.
ISBN:
978-609-470-031-6
Vadovėlis parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Mokomoji medžiaga pateikiama pasitelkiant kultūros istorijos sąsajas su dabartinio žmogaus gyvenimu. Mokiniai skatinami atidžiai skaityti, savarankiškai ir kūrybingai interpretuoti, išsakyti kritišką požiūrį ir savą vertinimą. Jei atidus tekstų skaitymas virs įpročiu, teksto suvokimo užduočių atlikimas taps intriguojančia, kūrybinę mintį ir diskusijas skatinančia veikla.