Literatūra. Vadovėlis 10 kl. 1 d.
Autoriai
irena kanišauskaitė, nijolė šervenikaitė, saulius žukas
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2019
Apimtis:
191 psl.
ISBN:
978-609-470-083-5
Vadovėlis parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Ugdymo turinys sudarytas derinant chronologinį ir teminį principus, teikiančius daugiau galimybių atskleisti tekstų sąsajas, greta klasikos tekstų siūlyti skaityti šiuolaikinės literatūros, publicistikos tekstus. I vadovėlio dalį sudaro antikos ir Biblijos tekstai, jų interpretacijos įvairių epochų tekstuose, dailėje. Vadovėlyje siekiama ugdyti atidaus skaitymo gebėjimus, lyginti skirtingų laikotarpių tekstus, kūrybiškai juos interpretuoti, kritiškai vertinti. Nuoseklaus skaitymo ir rašymo užduočių sistema padės kryptingai ugdytis programoje numatytus gebėjimus.