Literatūra. Vadovėlis 10 kl. 2 d.
Autoriai
irena kanišauskaitė, nijolė šervenikaitė, saulius žukas, loreta mačianskaitė
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2019
Apimtis:
222 psl.
ISBN:
978-609-470-091-0
Vadovėlis parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Ugdymo turinys sudarytas derinant chronologinį ir teminį principus, teikiančius daugiau galimybių atskleisti tekstų sąsajas, greta klasikos tekstų siūlyti skaityti šiuolaikinės literatūros, publicistikos tekstus. II vadovėlio dalį sudaro viduramžių ir moderniosios, postmoderniosios literatūros tekstai, atskleidžiamas jų dialogiškas santykis. Vadovėlyje siekiama ugdyti atidaus skaitymo gebėjimus, lyginti skirtingų laikotarpių tekstus, kūrybiškai juos interpretuoti, kritiškai vertinti. Nuoseklaus skaitymo ir rašymo užduočių sistema padės kryptingai ugdytis programoje numatytus gebėjimus.