Literatūros vadovėlis 11 kl. 2 d.
Autoriai
andrius baltuonė, irena kanišauskaitė, nijolė šervenikaitė, saulius žukas, marius mikalajūnas, dalia satkauskytė.
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2018
Apimtis:
223 psl.
ISBN:
978-995-523-525-5
Literatūros vadovėlio 11 klasei II dalis parengta pagal 2011 m. Vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vadovėlyje daug dėmesio skiriama istoriniam kultūriniam kontekstui, aptariama jo įtaka literatūros procesams ir kūrinių tematikai. Klausimai ir kūrybinės užduotys skatina atkreipti dėmesį į literatūros ir kultūros istorijoje nuolat aktualizuojamas temas. Vadovėlyje yra lyginami skirtingų epochų kūriniai, tai svarbiesiems žmogaus ir tautos egzistencijos klausimams teikia platesnį kontekstą. Apibendrinimas parankus ugdantis gebėjimą skaityti, analizuoti, vertinti įvairius tekstus, mokantis samprotauti, diskutuoti, dėstyti mintis rašinyje.