Vaivorykštė 1 kl. Sausis
Sausis
Autoriai
saulius žukas, danutė kiseliova, arkadijus kiseliovas, loreta ubavičienė, vaida dubickienė, malvina jelinskaitė, rasa dikčienė, darutė pilibavičienė, birutė banevičiūtė
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2018
Apimtis:
112 psl.
ISBN:
978-609-470-019-4
Tematiškai integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“ 1 kl. sudaro bendra tema susietos 9 knygos. Kiekvienoje jų pateikiama 7 mokomųjų dalykų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Dailės, Muzikos, Šokio ir Etikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Kiekvienas mėnuo turi bendrą mėnesio ir savaičių temas, kurias diktuoja Pasaulio pažinimo dalyko programa. Remiantis šiomis temomis integruojami visi mokomieji dalykai.
Vadovėlio turinys parengtas pagal Bendrąsias pradinio ugdymo programas, atitinka jose keliamus tikslus, uždavinius ir įgyvendina vieną iš pagrindinių programos nuostatų – integruoto ugdymo modelio taikymą pradiniame ugdyme.