Vaivorykštė 1 kl. Vasaris
Vasaris
Autoriai
s. žukas, d. kiseliova, a. kiseliovas, l. ubavičienė, v. dubickienė, m. jelinskaitė, r. dikčienė, d. pilibavičienė, b. banevičiūtė
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2018
Apimtis:
108 psl.
ISBN:
978-609-470-020-0
Tematiškai integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“ 1 kl. sudaro bendra tema susietos 9 knygos. Kiekvienoje jų pateikiama 7 mokomųjų dalykų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Dailės, Muzikos, Šokio ir Etikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Kiekvienas mėnuo turi bendrą mėnesio ir savaičių temas, kurias diktuoja Pasaulio pažinimo dalyko programa. Remiantis šiomis temomis integruojami visi mokomieji dalykai.
Vadovėlio turinys parengtas pagal Bendrąsias pradinio ugdymo programas, atitinka jose keliamus tikslus, uždavinius ir įgyvendina vieną iš pagrindinių programos nuostatų – integruoto ugdymo modelio taikymą pradiniame ugdyme.