Vaivorykštė 4 kl. Rugsėjis
Rugsėjis
Autoriai
s. vilutis, s. žukas, e. urbanavičienė, v. sičiūnienė, b. valungevičienė, r. mikučionytė, l. zdanavičienė, d. juodzevičienė, l. kašauskienė, v. zeliankienė
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2018
Apimtis:
184 psl.
ISBN:
978-609-470-059-0
Vadovėlio „Vaivorykštė“ 4 klasei autoriai laikosi tradicijos: ta pati vadovėlio struktūra (devynios knygos mokslo metams), integruotas aštuonių mokomųjų dalykų turinys, dėmesys aktyviam mokymuisi ir bendrųjų gebėjimų ugdymui. Gimtosios kalbos dalis parengta pagal atnaujintą Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąją programą. Joje ypač akcentuojamas rašytinių ir įgarsintų tekstų suvokimas. Vadovėlis suteiks ketvirtokams atradimo džiaugsmo, motyvuos mokytis ir padės sėkmingai baigti pradinio ugdymo kursą. Mokytojai galės tikslingai išnaudoti ugdymo laiką atsižvelgdami į kiekvieno vaiko gebėjimus ir pasiekimus.
Vadovėlio komplektą papildo pratybų sąsiuviniai, mokytojo knyga ir e. lankos.