Vaivorykštė 2 kl. Rugsėjis
Rugsėjis
Autoriai
s. žukas, r. makarskaitė-petkevičienė, v. schoroškienė, d. kiseliova, a. kiseliovas, v. bačkiūtė, m. jelinskaitė, l. zdanavičienė, r. dikčienė, d. pilibavičienė, b. banevičiūtė
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2019
Apimtis:
196 psl.
ISBN:
978-609-470-040-8
Tematiškai integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“ 2 kl. sudaro bendra tema susietos 9 knygos. Kiekvienoje jų pateikiama 8 mokomųjų dalykų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Anglų kalbos, Dailės, Muzikos, Šokio ir Etikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Kiekvienas mėnuo turi bendrą mėnesio ir savaičių temas, kurias diktuoja Pasaulio pažinimo dalyko programa. Remiantis šiomis temomis integruojami visi mokomieji dalykai.
Vadovėlio turinys parengtas pagal Bendrąsias pradinio ugdymo programas, atitinka jose keliamus tikslus, uždavinius ir įgyvendina vieną iš pagrindinių programos nuostatų – integruoto ugdymo modelio taikymą pradiniame ugdyme.
Siekiant dar labiau integruoti dalykus ir padėti mokiniams praktiškai įtvirtinti mėnesio mokomąją medžiagą, kiekvieno mėnesio knygos gale pateikiamas apibendrinamasis projektas.